ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΙΚΗ

ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΙΚΗ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος ΜΕΘ COVID-19 "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Είναι Επιμελήτρια της Β΄Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»  και Ιατρός ΕΚΑΒ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης διασωληνωμένων περιστατικών στα Νοσοκομεία της Αττικής.

Είναι μέλος του European Resuscitation Council (ERC),European Respiratory Society( ERS), Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής(ΕΕΕΑ), Indernational Federation of Shock Societies (IFSS)

Έχει συμμετοχή στην ελληνική ομάδα μελέτης της σήψης και Εντατικής Φυσιολογίας –Πνευμονική υπέρτασης της ελληνικής Πνευμονολογικής εταιρείας

Με πλούσια κλινική και επιστημονική εμπειρία καθώς και Συμμετοχή σε Συνέδρια-Σεμινάρια ςτην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχει μεταφράσει ξενόγλωσσα ιατρικά βιβλία και έχει συμμετοχή στη συγγραφή ιατρικών βιβλίων.

Εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια με πλούσιο εκπαιδευτικό έργο 

Βραβεύτηκε με το βραβείο «Γεράσιμος Καρβουντζής», καλύτερης ερευνητικής ηπατολογικής εργασίας του Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου